Aerospace & Defence Solutions

je česká společnost, která plně vyhovuje podmínkám zákonů a norem pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nakládání s osobními údaji, vývoj software, řízení projektů a zprostředkování služeb včetně citlivých profesí.